Contractació Pública

Amb l’objecte de donar compliment a les disposicions previstes a la Llei 19/2014, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, relatives a la transparència en la contractació pública que desenvolupa Barnaclínic, es procedeix a posar a disposició de la societat tota la informació relacionada als expedients de contractació tramitats per aquesta Societat.

 

  • Perfil del contractant de Barnaclínic: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=32959851&cap=Barnacl%EDnic,%20SA

Carregant widget...
No hi ha arxius disponibles actualment
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}