Àmbits del Portal de la Transparència

Codi de Bon Govern

Aquest apartat conté informació relativa a la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Contractació Pública

Aquest apartat conté la informació relativa a l’article 13 de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Convenis de Col·laboració

Aquest apartat conté la informació relativa a l’article 14 de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Direcció per a les Persones

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 9.d, e, i g de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Gestió Econòmica i Pressupostària

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 11 de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Informació i Gestió

Descriptiu de l'espai

Organització i Planificació

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 12 la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Organització Institucional i Estructura administrativa

Aquest apartat conté la informació relativa a l’article 9.a, b,c i f de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Qualitat i Resultats

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 9.j de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.