Àmbits del Portal de la Transparència

Codi de Bon Govern

Aquest apartat conté informació relativa a la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Contractació Pública

Amb l’objecte de donar compliment a les disposicions previstes a la Llei 19/2014, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, relatives a la transparència en la contractació pública que desenvolupa Barnaclínic, es procedeix a posar a disposició de la societat tota la informació relacionada als expedients de contractació tramitats per aquesta Societat.

 

Convenis de Col·laboració

Aquest apartat conté la informació relativa a l’article 14 de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Direcció per a les Persones

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 9.d, e, i g de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Gestió Econòmica i Pressupostària

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 11 de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Informació i Gestió

Descriptiu de l'espai

Organització i Planificació

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 12 la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Organització Institucional i Estructura administrativa

Aquest apartat conté la informació relativa a l’article 9.a, b,c i f de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Qualitat i Resultats

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 9.j de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.